Regulamin


   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez sprzedającego pod adresem FrancuskiKogucik.pl oraz slowka.feenzy.com i obowiązuje od dnia 30.05.2018. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji wszystkich warunków tego regulaminu.

§ 1

Informacje Ogólne

1. Operatorem serwisu FrancuskiKogucik.pl i slowka.feenzy.com jest firma:

„AMESYS – Daniel Żywalewski”
ul. Leśna 3B
83-240 Lubichowo
NIP 5922265347 REGON 363066644

2. Kontakt z operatorem jest możliwy za pomoca formularza kontaktowego dostępnego na stronie "Kontakt" oraz drogą elektroniczną pod adresem kontakt@feenzy.com

3. Definicje terminów użytych w regulaminie:

a. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem slowka.feenzy.com, francuskikogucik.pl  
b. Operator – właściciel serwisu feenzy.com
c. Użytkownik – osoba korzystajaca z usług oferowanych przez slowka feenzy.com, francuskikogucik.pl  
d. Kurs – autorski kurs języka obcego oferowany przez operatora


§ 2

Oferta Serwisu

1. Ofertę serwisu stanowi dostęp do systemu nauki języka francuskiego przeznaczony do samodzielnej nauki przez Internet.

2. Dostęp do pełnej wersji kursu jest płatny według ceny podanej w cenniku.

3. W zamian za wniesioną opłatę użytkownik otrzymuje dostęp online do pełnej wersji kursu na okres w zależności od wykupionego dostępu

4. Po zaksięgowaniu przelewu w zależności od rodzaju wykupionej opcji, użytkownik otrzymuje dostęp do systemu nauki na okres jednego, trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy.

5. Po upływie tego okresu użytkownik ma możliwość przedłużenia dostępu w przeciwnym wypadku operator może usunąć konto użytkownika.


§ 3

Wersja próbna

1. Kurs posiada bezpłatną lekcję próbną

2. Dostęp do próbnej wersji systemu wymaga podania swojego adresu email natomiast nie jest wymagane posiadania konta przez użytkownika.

3. Operator gwarantuje, że pozostałe materiał kursu nie różni się jakościowo w znaczący sposób od próbnej wersji systemu.


§ 4

Użytkowanie konta

1. Konto w serwisie mogą posiadać również użytkownicy, którzy nie wykupili pełnego dostępu do systemu nauki słówek. Operator ma prawo usunąć takie konta.

2. Użytkownik serwisu, aby wykupić dostęp do systemu musi najpierw stworzyć konto w systemie i potwierdzić poprawność podanego adresu email.

3. Do założenia konta wymagane jest podanie poprawnego adresu email, należącego do użytkownika.

5. Z jednego konta może korzystać tylko jeden użytkownik.

6. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do konta. Operator nie odpowiada za skutki jego utraty na rzecz osoby trzeciej.

7. Użytkownik ma możliwość „zresetować podane przy rejestracji hasło korzystając z opcji „Zapomniałeś hasła”.


§ 5

Zamówienia i płatności

1. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul Marcelińska 90, prowadzącą serwis do obsługi płatności pod adresem payu.pl, zwaną dalej Operatorem Płatności.

2. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności

3. Operator nie odpowiada za problemy w trakcie realizacji płatności, gdyż nie bierze bezpośredniego udziału w obsłudze płatności.

4. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Cena kursu jest ceną ostateczną – nie występują żadne dodatkowe lub ukryte opłaty.

5. Uzyskanie pełnego dostępu do kursu wymaga wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie serwisu.

6. Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Operatora są przekazywane do Operatora Płatności. Operator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami i reprezentuje Użytkowników wobec Operatora Płatności.

7. W momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności, informacja ta zostaje automatycznie przesłana do oprogramowania Serwisu i powoduje włączenie dostępu do zamówionego kursu oraz wygenerowanie i wysłanie do Użytkownika odpowiedniej wiadomości powiadamiającej razem z jego hasłem i loginem niezbędnymi do uzyskania dostępu do kursu.

8. Operator dokonuje automatycznego anulowania zamówienia, gdy Operator Płatności nie stwierdzi wymaganych środków w określonym terminie (10 dni dla przelewów bankowych, 5 dni dla pozostałych form płatności).


§ 6

Zasady korzystania z gwarancji satysfakcji

1. Operator jest przekonany o wysokiej jakości sprzedawanego kursu i zapewnia użytkownikom gwarancję zwrotu pieniędzy w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jego jakości. Gwarancja ta jest ważna przez okres 30 dni od momentu przyznania użytkownikowi dostępu do zamówionego kursu.

2. Gwarancja polega na zwrocie Użytkownikowi 100% kwoty wpłaconej przez niego za reklamowany Kurs lub Kursy, z potrąceniem prowizji Operatora Płatności.

3. Zgłoszenie woli skorzystania z gwarancji powinno nastąpić poprzez wysłanie maila bądź skorzystanie z formularza kontaktowego. Zgłoszenie może mieć dowolną treść.

4. Zwrot wpłaconej kwoty następuje za pomocą platformy payu.pl. Zwrot kwoty wpłaconej szybkim przelewem elektronicznym lub przy użyciu karty płatniczej może być zlecony od ręki. Do zwrotu kwoty wpłaconej zwykłym przelewem bankowym konieczne jest podanie przez Użytkownika danych konta bankowego do odbioru przelewu.

5. Na zlecenie zwrotu kwoty wpłaconej za Kurs Operator ma 5 dni roboczych. Operator zastrzega, że w szczególnych przypadkach niezależnych od niego czas ten może uleć wydłużeniu do 10 dni roboczych.

6. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://slowka.feenzy.com/contact_us.html lub wysyłane bezpośrednio na adres kontakt@feenzy.com.

7. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania.

§ 7

Ochrona kursu prawem autorskim

1. Materiały w systemie są objęte prawem autorskim – zabronione jest jego kopiowanie, publikowanie lub umieszczanie w jakiejkolwiek postaci bez uzyskania pisemnej zgody operatora.


§ 8

Ochrona Danych Osobowych

   W czasie korzystania z serwisu feenzy.com użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków imię, nazwisko oraz adres e-mail. W szczególnych przypadkach, mogą to być dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.


   Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia innych usług.

   Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu oraz samego zarządzania kontem. prawo do:

1. informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
2. dostępu do danych osobowych,
3. zmieniania tych danych,
4. żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
5. otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

   Aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz imienia i nazwiska możecie Państwo dokonać w każdej chwili przy użyciu platformy systemu na stronie http://slowka.feenzy.com/profile.html


§ 9

Postanowienia końcowe

1. Pomimo przekonania o wysokiej jakości metody, operator nie może zagwarantować, że nie ma w niej żadnych błędów merytorycznych wpływających na jakość przekazywanej wiedzy. Z tego powodu nie odpowiada również za ewentualne faktyczne lub domniemane szkody wynikające z jego użytkowania.

2. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien natychmiast opuścić serwis i nie korzystać z jego usług.Jeżeli masz jakieś pytania to napisz do nas.